Press release

Agri-PV krijgt stevige impuls in Nederland met start van project Sunbiose 

Een consortium van wetenschappers, ingenieurs, projectontwikkelaars en agrarische sector heeft de krachten gebundeld om in Nederland de ontwikkeling van Agri-PV systemen te versnellen. Agri-PV, oftewel de combinatie van landbouw- en zonne-energieproductie, is een mooi voorbeeld van een functiecombinatie en levert een win-win situatie op doordat het de druk op het gebruik van schaarse landbouwgrond voor zonneparken in Nederland vermindert, en tegelijkertijd een bijdrage levert aan de energietransitie. 

In het project Sunbiose worden verschillende proefopstellingen ontwikkeld en getest voor  verschillende sectoren: 

  • Transparante zon-PV systemen boven peer en zachtfruit (e.g. aardbeien, frambozen, bessen)
  • Verschuifbaar zon-PV boogtunnel systeem voor gewasrotatie 
  • Transparant overkappingssysteem voor vollegrondsgroente (e.g. asperges) 


De proefopstellingen worden door verschillende technologie- en marktpartijen ontworpen (Brite Solar, GroenLeven, Solarvation, Praxiz, Renergize Consultancy) en samen met agrariërs en leden van LTO ontwikkeld. The Service Concept zal aan de slag gaan met automatische detectie van gewasziektes en een interactieve AR training- en informatie tool ontwikkelen om de impact van een AgriPV systeem op dynamische wijze zichtbaar te maken voor installateurs, alsook voor beleidsmakers en omwonenden. Wetenschappers van Wageningen University & Research en TNO monitoren de landbouwkundige én zonne-energie opbrengst en de ecologische impact van de systemen. Het doel is om met de resultaten de verschillende proefopstellingen door te ontwikkelen tot praktijk- en marktrijpe systemen die na afloop van het project grootschalig toegepast kunnen worden.  

Het project heeft een omvang van € 4.939.915 en heeft hiervoor een financiering van  € 3.177.336 ontvangen vanuit RVO in het kader van de MOOI subsidie.